« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Rozpočtová opatření č. 313 - 316 ze dne 16.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
313 - 316
ze dne 16.12.2019
<br> č.SU AU XXX § UZ MD D kontrola kontrola Text
Příjmy (v Kč) (v Kč) MD D
<br> 313 231 **** 1211 1346326 OK OK Daň z přidané hodnoty
314 231 **** 4116 1131720 OK OK Dotace pro ZŠ z MŠMT OP VVV
<br> 231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
Příjmy celkem 2478046 0 2 478 046,00 Kč
Výdaje
<br> 315 231 **** 5336 3113 1131720 OK OK Převod NEI dotace ZŠ MŠMT OP VVV
316 231 **** 5171 2212 1346326 OK OK Výdaje na opravy a údržbu
<br> 231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
Výdaje celkem 0 2478046 2 478 046,00 Kč
<br> Schváleno zastupitelstvem města: 16.12.2019 0
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č <.>
<br>
<br> 313 - 316
ze dne byla provedena v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> Dne
<br> Příkazce rozpočtu: XXXXXXXX XXXX – starosta města
<br> Správce rozpočtu - účetní: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> že rozpočtová opatření
XX.12.2019
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění <.>
<br> 16.12.2019
<br> Doložka k rozpočtovému opatření
<br> Finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v platném znění
<br> Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno <,>
Obsah vyvěšení
313 - 316
ze dne 16.12.2019
<br> č.SU AU XXX § UZ MD D kontrola kontrola Text
Příjmy (v Kč) (v Kč) MD D
<br> 313 231 **** 1211 1346326 OK OK Daň z přidané hodnoty
314 231 **** 4116 1131720 OK OK Dotace pro ZŠ z MŠMT OP VVV
<br> 231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
Příjmy celkem 2478046 0 2 478 046,00 Kč
Výdaje
<br> 315 231 **** 5336 3113 1131720 OK OK Převod NEI dotace ZŠ MŠMT OP VVV
316 231 **** 5171 2212 1346326 OK OK Výdaje na opravy a údržbu
<br> 231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
231 **** OK OK
Výdaje celkem 0 2478046 2 478 046,00 Kč
<br> Schváleno zastupitelstvem města: 16.12.2019 0
<br> ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Č <.>
<br>
<br> 313 - 316
ze dne byla provedena v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> Dne
<br> Příkazce rozpočtu: XXXXXXXX XXXX – starosta města
<br> Správce rozpočtu - účetní: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> že rozpočtová opatření
XX.12.2019
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění <.>
<br> 16.12.2019
<br> Doložka k rozpočtovému opatření
<br> Finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v platném znění
<br> Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno <,>

Načteno

edesky.cz/d/3481981

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz