« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - usnesení z jednání Rady města ze dne 11.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 11.12.2019
<br> Usnesení č.265/2019 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.266/2019
<br> Rada města sch va [ u j e Smlouvu o dílo 2019/17/PS sing.*********,Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Oprava místní komunikace V obci Bavorov,část Blanice“.Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.267/2019
<br> Rada města s 0 h V a ] uj e Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.841/TD/UA/2019/023
<br> s firmou STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice,IČO 60838744.Předmětem smlouvy jsou vícepráce a méně práce V celkové výši 476 314,23 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.268/2019
<br> Rada města s c h V a lu j e Dodatek č.17 ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace obce Bavorov uzavřené dne 27.7.2000,ve znění pozdějších dodatků <.>
<br> Usnesení č.269/2019 Rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt na Náměstí Míru 12 v Bavorově,uzavřenou s nájemcem******* a pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.270/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.9 — Podporovaný být - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.271/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.3 — Podporovaný být - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.272/2019
<br> Rada města s 0 h v a l u j e Dodatek č.5 — Podporovaný byt - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.273/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.5 — Podporovaný byt — k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k ná...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 11.12.2019
<br> Usnesení č.265/2019 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.266/2019
<br> Rada města sch va [ u j e Smlouvu o dílo 2019/17/PS sing.*********,Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Oprava místní komunikace V obci Bavorov,část Blanice“.Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.267/2019
<br> Rada města s 0 h V a ] uj e Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.841/TD/UA/2019/023
<br> s firmou STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice,IČO 60838744.Předmětem smlouvy jsou vícepráce a méně práce V celkové výši 476 314,23 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.268/2019
<br> Rada města s c h V a lu j e Dodatek č.17 ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace obce Bavorov uzavřené dne 27.7.2000,ve znění pozdějších dodatků <.>
<br> Usnesení č.269/2019 Rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt na Náměstí Míru 12 v Bavorově,uzavřenou s nájemcem******* a pověřuje starostu města podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.270/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.9 — Podporovaný být - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.271/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.3 — Podporovaný být - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.272/2019
<br> Rada města s 0 h v a l u j e Dodatek č.5 — Podporovaný byt - k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.273/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek č.5 — Podporovaný byt — k nájemní smlouvě na byt Náměstí Míru 12 v Bavorově.Nájemce ******.Starostu města pověřuje podpisem dodatku k ná...

Načteno

edesky.cz/d/3481979

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz