« Najít podobné dokumenty

Obec Trhanov - Usnesení ze 7. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trhanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 7. zasedání ZO
Úřední deska - Usnesení ze 7.zasedání ZO - Oficiální stránky obce TrhanovVýběr jazyka
Zápis a usnesení
ze dne 11.12.2019
                  3) Schválení sponzorského daru od MUDr.Vlka
                  4) Rozpočtová opatření
                  6) Změna svozu odpadu – dodatek smlouvy
                  7) Schválení zadání zpracování strateg.rozvoj.plánu obce
                  8) Inventarizace majetku k 31.12.2019
                  9) Pověření k výstavbě multifunkčního hřiště
                10) Různé a závěr
 
1.  Zasedání zahájil starosta obce.Seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Navrhl ověřovatele zápisu XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,zapisovatelka Hana Váchalová 
-starosta dal hlasovat o programu jednání
pro: Dufek V <.>,Kurek L <.>,Knopp M <.>,Psutka R <.>,Svatek P <.>,Votava R <.>,Váchalová H <.>,proti: 0,zdržel se:0
Usnesení č.1- ZO schvaluje program jednání
-starosta dal hlasovat o ověřovatelích zápisu                                                                   
pro: Dufek V <.>,Kurek L <.>,Knopp M <.>,Psutka R <.>,Svatek P <.>,Votava R <.>,Váchalová H <.>,proti: 0,zdržel se:0
Usnesení č.2- ZO určuje ověřovatele zápisu p.Psutku  a p.Svatka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020,který byl vyvěšen po dobu 14 dnů na úřední desce.V roce 2020 se plánují tyto větší akce: oprava místní komunikace  - 600 tisíc,úprava hlavních cest a části zdi na hřbitově  - 300 tis <.>,výstavba multifunkč.hřiště – 2 mil <.>,rozšíření dětského hřiště o prvky pro dospělé – 200 tis <.>,zakoupení traktoru – 700 tis <.>,příspěvek na provoz MŠ Trhanov - 450 tis <.>, vnitřní úpravy v MŠ - 250 tisíc. Rozpočtové příjmy obce celkem 7950 tisíc,výdaje 8600 tis <.>,nepokryt...

Načteno

edesky.cz/d/3479920

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trhanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz