« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Město Bavorov Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.5/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č.88/6/19 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a vsouladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je městský úřad <.>
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.1
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).2
<br> Čl.3 Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství: Náměstí Míru,ulice: Panská a Chmelenského <.>
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny,je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději
<br> 1 g 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 © 4 odst.2 zákona o mistnich poplatcích
<br> v den zahájení užívání...
Obsah vyvěšení
Město Bavorov Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.5/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č.88/6/19 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a vsouladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> č|.1 Úvodní ustanovení (1) Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je městský úřad <.>
<br> Čl.2 Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.1
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).2
<br> Čl.3 Veřejná prostranství
<br> Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství: Náměstí Míru,ulice: Panská a Chmelenského <.>
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny,je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději
<br> 1 g 4 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 © 4 odst.2 zákona o mistnich poplatcích
<br> v den zahájení užívání...

Načteno

edesky.cz/d/3479503

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz