« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Město Bavorov Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.4/2019 o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č.87/6/19 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad.1
<br> Čl.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášena (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce").Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 & Sa zákona o místních poplatcích
<br> 3 g 3 zákona o místních poplatcích
<br> “* & 3f zákona o místních poplatcích
<br> 5 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účt...
Obsah vyvěšení
Město Bavorov Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.4/2019 o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č.87/6/19 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad.1
<br> Čl.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášena (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce").Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 & Sa zákona o místních poplatcích
<br> 3 g 3 zákona o místních poplatcích
<br> “* & 3f zákona o místních poplatcích
<br> 5 5 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účt...

Načteno

edesky.cz/d/3479502

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz