« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Město Bavorov
<br> Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.3/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16 <.>,12.2019 usnesením č.86/6/19 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní Zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je městský úřad <.>
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášené nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede3
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 1 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.2 zákona o místních...
Obsah vyvěšení
Město Bavorov
<br> Obecně závazná vyhláška města Bavorov č.3/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo města Bavorov se na svém zasedání dne 16 <.>,12.2019 usnesením č.86/6/19 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s š 10 písm.d) á š 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní Zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Město Bavorov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je městský úřad <.>
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášené nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede3
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 1 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.2 zákona o místních...

Načteno

edesky.cz/d/3479501

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz