« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Malahov - Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Malahov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS _přestupky_Velký Malahov.pdf (818.36 kB)
Na základě usnesení Rady města Horšovský Týn ze dne 7.8.2019,č.4 _ Zastupitelstva obce Velký Malahov ze dne 26.9.2019,č.10-2019-78,uza\ smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> 1 <.>
<br> lllllllllílllllllllillllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllll
<br> HUHTP064P6VJ Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> „( a usnesení že uvedené
<br> \_ \ ' i,Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne W a * *óy/Žl';
<br> Článek |.G?) Smluvní stranyiw-„isicv unfair Fixa-hitem kroje črt/ÁW/ŘŽÝÝ/M.r '“; '
<br> Město Horšovský Týn v Plzni dne „“$$/'i'?.<.>.<.>.<.>.VéMWČ/Wf/ zastoupené starostou města Ing.Josefem Holečkem """""""" se sídlem: náměstí Republiky 52,346 O1 Horšovský Týn
<br> IČO: 00253383
<br> kraj Plzeňský
<br> jako obec s rozšířenou působností
<br> (dále jen „město Horšovský Týn “)
<br> Obec Velký Malahov
<br> zastoupená starostou obce Václavem Brichzinem
<br> se sídlem:Velký Malahov 28,346 01 Horšovský Týn
<br> IČO: 00572446
<br> kraj Plzeňský
<br> ve Správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn (dále jen „obec Velký Malahov?
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Horšovský Týn budou namísto orgánů obce Velký Malahov vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Velký Malahov vrozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Horšovský Týn věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Velký Malahov <.>
<br> Článek |||.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Horšovský Týn budou v souladu s ustanovením Š 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů,vykonávat ve správním obvodu obce Velký Malahov veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Velký Malahov účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek |v.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Velk...

Načteno

edesky.cz/d/3476159


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Malahov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz