« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Schválený schodkový rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopr.obslužnost rozpočet2020.PDF (654.47 kB)
Schválený schodkový rozpočet na rok 2020 Příjmy
<br> Příjmý — 5 Text Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet Očekávané plnění rozpočtu Návrh rozpočtu 2020 ]
<br> __ ___2019 _ 2019 _ _____
<br> 0000 Nedaňové příjmy 3 325 000,00 ___—___3 325 000,00 3 325 000,00 _ _ 2 778 420,00
<br> 6310 Příjmy g_flnančních operací 2 000,00 _ _ 2 000,00 _ 2 000,00 __ 2 000,00 „www„Wwwmjišílmšžllsgmmm„„ „3 327 00090 „„ 3 327 “00:00 3 327 “00:00 „M_L.<.> 2 "Eišýďgww Výdaje
<br> Výdaje — 9 Text „„„„„„ Schválený rozpočet 2019 ' Upravený rozpočet * Očekávaní plnění roĚŠŠČ—tu Návrh rozp0čtu 2020
<br> "EBM—"5“ _ Wu quiížnost vef.sl.4 322 000,00 4 322 000,00 __ 4 322 00000 _ __ 3 975 420,00 “ _
<br> 6310 _ " Výdaje z fínančnigh operací 5 000,00 5 000,00 _ _________ s 000,0_g_________________ _____ 5005100 __ ___fm »" Výdaje celkem __ 4 327 000,00 __3_ 4 327 000,00 __ 43556160 ___ 3 980 420? 7 Financování
<br> Financování —- Text rchhválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet Očekávané plnění rozpočtu [Návrh r0zpočtu 2020
<br> pol.2019 2019
<br> 8115 Změna stavu na BÚ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00
<br> Financování celkem 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00
<br> Rozpočet byl schválerxm na jednání Valné hromady dne 12.12.2019 v budově Hasičské zbrojnice v Rakovníku <.>
<br> Na pevné a elektronické úřední desce:
<br> Vyvěšeno dne: %_%Ž0ŽÚÍ
<br> Sejmuto dne:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„unnnun-„n.<.>.<.>.<.> -„
<br> Razítko obce a podpis statutárního zástupce
<br> n.<.> -.<.> <.>
<br> nule.-41.0.10.<.>.<.>.-.n.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>.„
<br>.<.>.<.>.„.<.>.-.<.>.".<.> n.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3475998


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz