« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - OZV č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV- systém nakládání s KO.doc (68 kB)
OBEC HOŘOVIČKY
Zastupitelstvo obce Hořovičky
Obecně závazná vyhláška
<br> obce Hořovičky č.1/2019 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořovičky
Zastupitelstvo obce Hořovičky se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č.45/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hořovičky,včetně nakládání se stavebním odpadem
<.>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
<br> h) Směsný komunální odpad <,>
i) Jedlé oleje a tuky
<br> j) Nápojové kartony
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),i) a j) <.>
Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob,kterými jsou sběrné nádoby,pytle <.>
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hořovičky:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.1737 a 748/6
<br> Hokov:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.749/4
<br> Bukov:
<br> Sběrné nádoby na papír,sklo,plasty,biologický odpad jsou umístěny na par.č.365/2
<br> Vrbice:
<br> Sběrné nádob...

Načteno

edesky.cz/d/3475764

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz