« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Schválený rozpočet obce Hořovičky na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové výdaje 2020.docm (16.7 kB)
Rozpočtové výdaje 2020
<br>
parag
název položky
v tis.Kč
Poznámky
<br> 1 <.>
2212
Silnice
500
štěrkování silnic,úpravy po deštích opravy asfaltů (materiál + práce),silnice Hokov/hřbitov/
<br> 2 <.>
2292
Neinv.transf.veř.sil.doprava
60
dopravní obslužnost
<br> 3 <.>
2310
Pitná voda
20
SČVAK
<br> 4 <.>
2321
Odpadní vody
300
dešťová kanalizace,ČOV,materiál + opravy,kanalizace Hokov /ke hřbitovu/
<br> 5 <.>
2321
Odpadní vody
1000
centrální ČOV /v roce 2019 /neproinvestováno/
<br> 6 <.>
3111
Předškolní zařízení
10
mateřské školky
<br> 7 <.>
3113
Školní zařízení
20
základní školy
<br> 8 <.>
3321
Památkové stavby
50
kapličky,pomníky,kříže
<br> 9 <.>
3399
Věcné dary
200
důchodci -narozeniny,vánoce,děti- Mikuláš,dětský den,vítání občánků,maškarní,Halloween,posez.důchodci,reklam.předmět <.>,Letní slavnost,zájezdy
<br> 10 <.>
3429
Občanská sdružení
40
rosničky,Kopretiny,církev,fotbal.turnaj,včelaři a pod <.>
<br> 11 <.>
3631
Veřejné osvětlení- elektr.ener <.>
600
opravy VO a energie,VO Hokov + Opletalová
<br> 12 <.>
3632
Pohřebnictví – služby,opravy
100
drobné opravy na materiál,marnice
<br> 13 <.>
3639
Nákup pozemků pro obec
400
náves a pod.+ pozemky k centrální ČOV,pozemek okolo bytovek
<br> 14 <.>
3722
Sběr a svoz komun.odpad <.>
700
TKO od občanů,separovaný odpad,černé skládky
<br> 15 <.>
3729
Nebezpečný odpad
30
jenom odpad (bez poplatku za dvůr )
<br> 16 <.>
3745
Veřejná zeleň + VPP
600
VPP –mzdy+ soc.+ zdravotní+ ochranné pom.+ nářadí+ pohonné hmoty+ veřejná zeleň+kácení
<br> 17 <.>
5279
Krizové stavy
50
povinnost ze zákona
<br> 18 <.>
6112
Zastupitelské orgány
1150
mzdy + soc.<.> + zdravotní
<br> 19 <.>
6171
Činnost místní správy
4000
platy zaměst <.>,dohody,soc.a zdravotní.pojištění ostatní poj.knihy,tisk,drobní majetek (DKP),režijní mater <.>,ND,pneu,stavební mater <.>,výbava kanceláře,sběrný dvůr,hasiči,mikroregion,platby daní a poplatků,nemocenská 14 dnů,právní služby,elek.energie,uhlí,pohonné hmoty,pošta,telefony,celkové pojištění,školení,služby zpracování dat,...
rozpočtové příjmy 2020.docm (16.21 kB)
Rozpočtové příjmy 2020
<br>
Ř <.>
Pol
Název třídy - položky
tis.Kč
Poznámka
<br> 1 <.>
1
Daňové příjmy
9576
daně,odpady,správní poplatky,za psy
<br> 2 <.>
1
Daňové příjmy - S O U Č E T třídy 1
9576
<br>
3 <.>
2
Nedaňové příjmy - S O U Č E T
třídy 2- str.č.2
180
nájmy,separace,úroky
<br> 4 <.>
3
Kapitálové příjmy - S O U Č E T
třídy 3- str.č.2
50
prodeje
<br>
5 <.>
<br> Vlastní příjmy (součet třídy 1+2+3)
9806
<br>
6 <.>
4
Přijaté dotace
89
státní správa
<br> 7 <.>
1
PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3+4)
9895
<br>
<br>
<br>
<br> Financování 2019
<br>
8 <.>
1
Financování třída 8
17000
převod zůstatku z 2019
<br> 9 <.>
1
Splátky úvěru
0
<br>
10
<br> Celkem
17000

Načteno

edesky.cz/d/3475759

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz