« Najít podobné dokumenty

Obec Podbrdy - uzemní studie krajiny SO ORP BEROUN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podbrdy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Beroun
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br>
<br>
Adresa úřadu: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo nám.68 IČ: 00233129
266 01 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
<br>
<br>
Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
12.12.2019 MBE/84760/2019/ÚPRR-HoZ 593/2017/ÚPRR Zuzana Holečková/ 311654181 uprr1@muberoun.cz
<br>
<br>
„ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP BEROUN“
<br> oznámení
<br> o zveřejnění územně plánovacího podkladu a o místech k nahlížení
<br>
<br> Městský úřad Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje,jako pořizovatel <,>
<br> příslušný dle § 6,odst.1) písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
<br> v platném znění (dále jen „stavební zákon“),na žádost města Beroun pořídil „Územní studii krajiny
<br> SO ORP Beroun“ <.>
<br> V souladu s ustanovením § 166,odst.3 stavebního zákona oznamujeme jednotlivě dotčeným
<br> orgánům:
<br> do „Územní studii Krajiny SO ORP Beroun“ je možné nahlížet:
<br>  na Městském úřadu Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje /úřad
územního plánování/,Husovo náměstí 68,Beroun - Centrum,budova C,1 patro,číslo dveří
<br> C221
<br>  na Městském úřadu Beroun – odbor výstavby,Husovo nám.68,266 01 Beroun
<br>  na Městském úřadu Králův Dvůr – stavební úřad,Náměstí Míru 139,267 01 Králův Dvůr
<br>  na Městském úřadu Hostomice – stavební úřad,Tyršovo nám.165,267 24 Hostomice
<br>  na Městském úřadu Zdice – odbor správní,Husova 2,267 51 Zdice
<br>  na Krajském úřadu – odboru územního plánování a stavebního řádu,Zborovská 81/11,150 00
Praha 5
<br> Zveřejnění výše uvedené územní studie způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 166 odst.3
<br> stavebního zákona je provedeno na stránkách:
<br>  https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/uzemni-planovani/uzemni-studie-krajiny-so-orp-
beroun/
<br>
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> vedoucí odboru územního plánování
<br> a regionálního ro...

Načteno

edesky.cz/d/3473718

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podbrdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz