« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 200 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 200 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský XXXX v oddělení přímých plateb
<br> v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/77/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 13.12.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení přímých plateb
<br> v odboru přímých plateb v oboru služby 48.Financování,řízení a sledování Společné
<br> zemědělské politiky Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.2.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - celostátní metodická činnost v rámci svěřené agendy v oblasti plošných zemědělských
<br> dotací,konkrétně přímých plateb,v rámci Společné zemědělské politiky
<br> - příprava odborných stanovisek souvisejících s implementaci Společné zemědělské politiky
<br> - příprava implementace budoucí Společné zemědělské politiky po roce 2020,včetně analýz
<br> materiálů v anglickém jazyce
<br> - zpracovávání návrhů rozhodnutí odvolacího správního orgánu,přezkum rozhodovací
<br> činnosti platební agentury (Státní zemědělský intervenční fond)
<br> - práce s Evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
<br> - možnost zastupování České republiky v institucích Evropské unie – účast na odborných
<br> pracovních skupinách a výborech,které se konají převážně v Bruselu,ale také v jiných
<br> členských státech než v Belgii
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) pod...

Načteno

edesky.cz/d/3472279

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz