« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 225 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo
vedoucího/vedoucí oddělení zemědělských vstupů
<br> v odboru zemědělských komodit
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/79/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 13.12.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení
<br> zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v oboru v oboru služby
<br> 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.2.2020
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: koordinace výkonu státní
<br> správy na úseku zemědělské prvovýrob a zakladatelské činnosti,organizační a odborné
<br> řízení oddělení zemědělských vstupů,příprava legislativních předpisů souvisejících
<br> s agendou zemědělských vstupů tj.problematika zákona o osivech,zákona o hnojivech <,>
<br> zákona
<br> o odrůdách a zákona o rostlinolékařské péči.Implementace předpisů na úrovni ČR i EU;
<br> příprava situačních a výhledových zpráv v úseku zemědělských vstupů; příprava a realizace
<br> podpůrných programů v oblasti zemědělství <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 23.12.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • pod...

Načteno

edesky.cz/d/3472277

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz