« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Stránka 1 z 4
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Svobody 18,389 01 Vodňany
tel.č.383 379 111 – ústředna
<br> e-mail:muvod@muvodnany.cz
<br>
SPIS.ZN.:
Č.J.:
<br> DOPSIL 361/2019
MUVO 10793/2019
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
blahout@muvodnany.cz
<br> DATUM: 11.12.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 77 odst.2,písm.b) zákona o silničním provozu a na
základě vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,IČ:
75151511,se sídlem Lannova tř.193/26,370 01 České Budějovice,Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice,Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice,č.j.: KRPC-157418-1/ČJ-2019-020706 ze dne
22.11.2019,opatřením obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 77 odst.5 a 77 odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu <,>
<br>
STANOVUJE PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU <,>
<br> na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,IČ: 70971641,se sídlem Nemanická
<br> 2133/10,370 10 České Budějovice,závod Strakonice,U Řepické zastávky 1294,386 11 Strakonice <,>
<br>
na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany <,>
v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2020 (maximálně souvisle po dobu 2 týdnů) <,>
<br> z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II.a III.třídy zaměstnanci žadatele <,>
dle schémat č.B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/16,B/17,B/24,B/25.1,C/1,C/2,C/3,C/6 <,>
<br> C/10c,C/...
Obsah vyvěšení
Stránka 1 z 4
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Svobody 18,389 01 Vodňany
tel.č.383 379 111 – ústředna
<br> e-mail:muvod@muvodnany.cz
<br>
SPIS.ZN.:
Č.J.:
<br> DOPSIL 361/2019
MUVO 10793/2019
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
blahout@muvodnany.cz
<br> DATUM: 11.12.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 77 odst.2,písm.b) zákona o silničním provozu a na
základě vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,IČ:
75151511,se sídlem Lannova tř.193/26,370 01 České Budějovice,Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice,Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice,č.j.: KRPC-157418-1/ČJ-2019-020706 ze dne
22.11.2019,opatřením obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 77 odst.5 a 77 odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu <,>
<br>
STANOVUJE PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU <,>
<br> na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,IČ: 70971641,se sídlem Nemanická
<br> 2133/10,370 10 České Budějovice,závod Strakonice,U Řepické zastávky 1294,386 11 Strakonice <,>
<br>
na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany <,>
v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2020 (maximálně souvisle po dobu 2 týdnů) <,>
<br> z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II.a III.třídy zaměstnanci žadatele <,>
dle schémat č.B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/16,B/17,B/24,B/25.1,C/1,C/2,C/3,C/6 <,>
<br> C/10c,C/...

Načteno

edesky.cz/d/3471941

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz