« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Částečná uzavírka provozu na silnicích II. a III. tř.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Stránka 1 z 4
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Svobody 18,389 01 Vodňany
tel.č.383 379 111 – ústředna
<br> e-mail:muvod@muvodnany.cz
<br>
SPIS.ZN.:
Č.J.:
<br> DOPSIL 351/2019
MUVO 10797/2019
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
blahout@muvodnany.cz
<br> DATUM: 11.12.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br>
Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný orgán státní správy ve
věcech pozemních komunikací,dle ustanovení § 11 odst.1,písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako příslušný silniční správní úřad,dle ustanovení § 40 odst.4,písm <.>
a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“),v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích,na základě
§ 24 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997
Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dle § 67 správního řádu
<br>
POVOLUJE <,>
<br> na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,IČ: 70971641,se sídlem Nemanická
<br> 2133/10,370 10 České Budějovice,závod Strakonice,U Řepické zastávky 1294,386 11 Strakonice <,>
<br>
ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY PROVOZU
na silnicích II.a III.třídy <,>
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany <,>
<br>
z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II.a III.třídy zaměstnanci žadatele <,>
dle schémat č.B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/16,B/17,B/24,B/25.1,C/1,C/2,C/3,C/6 <,>
<br> C/10c,C/11,C/12,C13 a C/14 uvedených v „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ <.>
<br>
Termín uzavírky:
<br> od 1.1.2020 do 31.12.2020 (maximálně souvisle po dobu 2 týdnů)
<br> Druh uzavírky:
Částečná
<br> Vede...
Obsah vyvěšení
Stránka 1 z 4
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Svobody 18,389 01 Vodňany
tel.č.383 379 111 – ústředna
<br> e-mail:muvod@muvodnany.cz
<br>
SPIS.ZN.:
Č.J.:
<br> DOPSIL 351/2019
MUVO 10797/2019
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
blahout@muvodnany.cz
<br> DATUM: 11.12.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br>
Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný orgán státní správy ve
věcech pozemních komunikací,dle ustanovení § 11 odst.1,písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),jako příslušný silniční správní úřad,dle ustanovení § 40 odst.4,písm <.>
a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“),v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích,na základě
§ 24 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997
Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dle § 67 správního řádu
<br>
POVOLUJE <,>
<br> na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,IČ: 70971641,se sídlem Nemanická
<br> 2133/10,370 10 České Budějovice,závod Strakonice,U Řepické zastávky 1294,386 11 Strakonice <,>
<br>
ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY PROVOZU
na silnicích II.a III.třídy <,>
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany <,>
<br>
z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II.a III.třídy zaměstnanci žadatele <,>
dle schémat č.B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/16,B/17,B/24,B/25.1,C/1,C/2,C/3,C/6 <,>
<br> C/10c,C/11,C/12,C13 a C/14 uvedených v „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ <.>
<br>
Termín uzavírky:
<br> od 1.1.2020 do 31.12.2020 (maximálně souvisle po dobu 2 týdnů)
<br> Druh uzavírky:
Částečná
<br> Vede...

Načteno

edesky.cz/d/3471940

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz