« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Změna č. 1 - vyjímka ze základních ochranných podmínek bobra evropského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2015
<br> (Změna č.1)
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu
s ustanovením § 56 odst.4 zákona,ustanovením § 84 odst.1 písm.a) zákona a ustanovení § 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
vydává
<br>
výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
<br>
Článek 1
Předmět úpravy
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č.1/2015 vydaným pod sp.zn.OZZL
67458/2014/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje podle
ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona v zájmu prevence závažných škod na
rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti
výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.2 zákona zvláště chráněného bobra evropského
(Castor fiber) zařazeného dle § 14 odst.1 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a přílohy
č.III této vyhlášky do kategorie silně ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje všech jedinců tohoto druhu jejich usmrcováním,chytáním a odstraňováním
hrází a dále ze zákazu dopravovat odchycené jedince,zákazu ničit jejich sídla a ze zákazů držet
nebo dopravovat usmrcené jedince či jejich části <.>
<br>
Článek 2
Vymezení území
<br> Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeský kraj,odboru ochrany
životního prostředí,zemědělství a lesnictví,v ...
Obsah vyvěšení
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2015
<br> (Změna č.1)
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.h) zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu
s ustanovením § 56 odst.4 zákona,ustanovením § 84 odst.1 písm.a) zákona a ustanovení § 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
vydává
<br>
výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
<br>
Článek 1
Předmět úpravy
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č.1/2015 vydaným pod sp.zn.OZZL
67458/2014/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje podle
ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona v zájmu prevence závažných škod na
rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti
výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.2 zákona zvláště chráněného bobra evropského
(Castor fiber) zařazeného dle § 14 odst.1 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a přílohy
č.III této vyhlášky do kategorie silně ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje všech jedinců tohoto druhu jejich usmrcováním,chytáním a odstraňováním
hrází a dále ze zákazu dopravovat odchycené jedince,zákazu ničit jejich sídla a ze zákazů držet
nebo dopravovat usmrcené jedince či jejich části <.>
<br>
Článek 2
Vymezení území
<br> Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeský kraj,odboru ochrany
životního prostředí,zemědělství a lesnictví,v ...

Načteno

edesky.cz/d/3471939

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz