« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Informace k dani z nemovitých věcí (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k dani z nemovitých věcí[1].pdf [0,20 MB]
F : 5'
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště v Dačicích Komenského 39N,Dačice Oddělení majetkových daní
<br> Tel.: 384 454 390
<br> E-mail:podatelna2204©fs.mfcr.cz ID datové schránky: 2ban5m7
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br> BUDÍŠKOVICE
<br> údaje k XXXX z pozemků
<br> katastrální území k.ú <.>
<br> Budíškovice 615455 7,66 odstraněna na části k.ú.Manešovice 769681 7,69 není na části k.ú.Ostojkovice 713384 7,68 není
<br> Vesce u Dačic 780391 7,22 odstraněna na části k.ú <.>
<br> Koeficient pro stavební pozemky jF) je: 1,a
<br> údaje k XXXX ze staveb a jednotek
<br> Koeficient je pro níže uvedený předmět: budova obytného domu (H)
<br> ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I) zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení — byt (R) ostatní zdanitelné jednotka (2)
<br> 1,0
<br> PODÁNÍ DANOVÉHO PŘIZNÁNÍ
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2020 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 31.ledna 2020.Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ — D — 23,který je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> Přiznání kdani znemovitých věcí lze zpracovat svyužitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daňvz nemovitých věcí— koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Ceskou republiku <.>
<br> Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu <.>
<br> úřední hodiný podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj pondělí,středa 8:00 - 17:00 úterý,čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 14:00
<br> úřady v režimu „2+2“ (ÚzP v Dačicích) pondělí,středa ...

Načteno

edesky.cz/d/3470268

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz