« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 95182/2019 Cheb 10.12.2019
Sp.Zn.: KSÚ 10218/2019
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“) na základě podnětu obce Pomezí nad Ohří,IČ: 005 72 730,Pomezí nad Ohří 18,350 02 Pomezí nad Ohří <,>
a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,kterým je Dopravní inspektorát PČR Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 18.10.2019 vydaného pod č.j.: KRPK-81872/ČJ-2019-190206,v návaznosti
na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění stálých svislých dopravních značek B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněných
o dodatkové tabulky E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ na novostavbách účelových komunikací umístěných
na p.p.č.89/1,k.ú.Pomezí nad Ohří,obec Pomezí nad Ohří – dle grafické přílohy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Termín: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy trvale
<br> Provedení dopravního značení:
Dopravní značky B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ doplněné o dodatkové tabulky E 13 s textem „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“ budou instalovány na pozinkované trubce ukotvené do betonové patky s optickou účinností...

Načteno

edesky.cz/d/3467163

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz