« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna - Vyhlášení nálezu věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaseni_nalezu_veci_12_19_UD_02 [PDF, 154 kB]
1 z 1
<br>
<br>
Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II
odbor vnitřních věcí
Chemiků 128,530 09 Pardubice
<br>
Č.jednací: 8451/2019/ÚMOII/OVV/JŘe
Počet listů/stran: 1/1
Počet příloh/listů: -/-
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Úřad městského obvodu Pardubice II
Chemiků XXX,530 09 Pardubice
<br> Portál Magistrátu města Pardubic
elektronická úřední deska MO Pardubice II
<br> Telefon: 466 798 628,466 798 611
Email: josef.rehurek@umo2.mmp.cz
IDDS – hhrb36i
<br> Datum: 11.12.2019
<br>
<br> *S00BX01IFC6E*
<br>
<br> VYHLÁŠENÍ NÁLEZU VĚCI
<br> V souladu s ustanovením § 1053 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,vyhlašuje Městský
obvod Pardubice II,IČ: 00274046,se sídlem Pardubice,Chemiků 128,PSČ 530 09,níže uvedený nález
oznámený či převzatý v období 14.11.2019 – 02.12.2019
<br> Evidenční
číslo
<br> Označení nálezu věci Místo nálezu Datum oznámení nálezu
<br> 35/2019 televizor Pardubice 09.12.2019
<br>
<br> V případě nálezu věci je nálezce povinen ztracenou věc vrátit tomu,kdo ji ztratil,nebo
vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.Nelze-li z okolností poznat,komu má být věc
vrácena,a nepovažuje-li se věc za opuštěnou,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,na
jejímž území byla nalezena,zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve
veřejném dopravním prostředku,odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.Nepřihlásí-li se
nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce,obec nebo jiná osoba,které byla věc
svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel.Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil,nebo její vlastník před
uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a
nálezného.Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,obec nebo jiná osoba,které byla věc
svěřena,vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému
<br> Vlastník nalezené věci nebo ten,kdo ji ztratil,může se o ni přihlásit u Úřadu městského
obvodu Pardu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz