« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00SXE8L*
KUPAX00SXE8L
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 88893/2019/OŽPZ/UD
Spisová značka: SpKrÚ 14843/2019/OŽPZ/10
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz
Datum: 10.12.2019
<br>
Oznámení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),zveřejňuje podle ust.§ 19a odst.4 zákona ve spojení s ust.§ 13 odst <.>
9 zákona informaci o XXX,že dne XX.XX.XXXX pod č.j.KrÚ 84147/2019/OŽPZ/UD vydal podle ust <.>
§ 13 odst.3 společnosti Synthesia a.s <.>,Semtín 103,530 02 Pardubice,IČ 601 08 916,integrované
povolení,kterým byl povolen provoz zařízení
<br> Výroba fosgenu a izokyanátů
<br> Opravné rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2019.Do rozhodnutí je možno nahlédnout
u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje,Komenského nám <.>
120,Pardubice,č.dveří C 211 v pondělí a ve středu v době od 8,00 do 17,00 hod,v ostatní dny po
telefonické dohodě <.>
<br> Rozhodnutí je v elektronické podobě uveřejněno v jednotném informačním systému IPPC na
portálu veřejné správy na internetové adrese http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru
v z.Ing.Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence
<br>
Obdrží:
Pardubický kraj,úřední deska
Synthesia a.s <.>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Podobné dokumenty z celé republiky
Obec Bánov - -
Pardubický kraj - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Obec Bánov - -
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz