« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00SXE8L*
KUPAX00SXE8L
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 88893/2019/OŽPZ/UD
Spisová značka: SpKrÚ 14843/2019/OŽPZ/10
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: aneta.udrzalova@pardubickykraj.cz
Datum: 10.12.2019
<br>
Oznámení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),zveřejňuje podle ust.§ 19a odst.4 zákona ve spojení s ust.§ 13 odst <.>
9 zákona informaci o XXX,že dne XX.XX.XXXX pod č.j.KrÚ 84147/2019/OŽPZ/UD vydal podle ust <.>
§ 13 odst.3 společnosti Synthesia a.s <.>,Semtín 103,530 02 Pardubice,IČ 601 08 916,integrované
povolení,kterým byl povolen provoz zařízení
<br> Výroba fosgenu a izokyanátů
<br> Opravné rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.12.2019.Do rozhodnutí je možno nahlédnout
u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje,Komenského nám <.>
120,Pardubice,č.dveří C 211 v pondělí a ve středu v době od 8,00 do 17,00 hod,v ostatní dny po
telefonické dohodě <.>
<br> Rozhodnutí je v elektronické podobě uveřejněno v jednotném informačním systému IPPC na
portálu veřejné správy na internetové adrese http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru
v z.Ing.Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence
<br>
Obdrží:
Pardubický kraj,úřední deska
Synthesia a.s <.>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
13. 08. 2020
13. 08. 2020
13. 08. 2020
13. 08. 2020
13. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz