« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Dotace na škody způsobené kůrovcovou kalamitou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svol-2
1
<br> Informace pro vlastníky lesa
<br> Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1.10.2017 do 31.12.2018
<br> Kdo může být žadatelem:
- vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst <.>
<br> lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např.nájemce,pachtýř,vypůjčitel) <,>
- pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných
<br> pásem a mimo vojenských újezdů
<br> Výše příspěvku:
<br> - součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a
sazby příspěvku pro toto čtvrtletí
<br>
Čtvrtletí Sazba v Kč/m3
4.Q 2017 26
1.Q 2018 152
2.Q 2018 256
3.Q 2018 375
4.Q 2018 510
<br>
Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:
<br> - účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví –
v případě provedení dodavatelem,nebo
<br> - pracovním lístkem (výrobní,mzdový nebo výrobně mzdový lístek) – v případě
provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci,nebo
<br> - účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví –
v případě prodeje dříví
<br>
Pozn:
Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech XXX v souvisejících výrobních dokladech
(v pracovních lístcích,v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky,přepočítají se peněžní jednotky
(za prodej,těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty,pokud je
v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1 452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017,1205 Kč/m3 pro prodej dříví
v roce 2018,187 Kč/m3 pro těžbu dříví,252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví <.>
<br> Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64 <.>
<br>
Podmínka poskytnutí dotace:
- v zákonné lhůtě (dle § 31 odst.6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy)
řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví,na
kterou byl poskytnut finanční příspěvek
<br> Jak podat žádost:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3462088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz