« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Návrh rozpočtu CSS Nebušice na rok 2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na 2020 CSS.pdf [1,37 MB]
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEBUŠICE
<br> i< Šedivca 406,164 00 Praha Nebušice
<br> 2020
<br> Rozpočet
<br> Hlavní hospodářská činnost
<br> Náklady na mzdy vč.zákonného pojištění a FKSP
<br> 9.150000
<br> Spotřeba materiálu vč.pohonných hmot 280.000 Energie 580.000
<br> Opravy a udržování 170.000
<br> Služby 540.000
<br> Ostatní pojištění 80.000
<br> Celkem náklady 10.800.000
<br> Vlastní příjmy organizace 3.330000
<br> Příspěvek od zřizovatele (MČ Praha Nebušice) 3.500000 Finanční zdroje ze státního rozpočtu (grant + dotace) 3.970000 Celkem výnosy 10.800.000
<br> Hospodářský výsledek 0
<br> Vedlejší hospodářská činnost — pronáiem ordinace MUDr.Fejfarová
<br> Opravy,služby,revize,odborné posudky,aj.27000 Nájmy nebytových prostor— ordinace MUDr.Fejfarová 36000 ; Plánovanyzisk '.<.> v ;soo'o
<br> Centrum sociálních služeb Nebušice K Šedivce 406,164 00 Praha 6 Nebušice
<br> Vedlejší hospodářská činnost - pronájem ordinace MUDr.Fejfarová
<br> Opravy,služby,revize,odborné posudky,aj.27.000
<br> Nájmy nebytových prostor —- ordinace MUDr.Fejfarová 36.000
<br> —- ——-——— __—
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2020 Centrum sociálních služeb Nebušice,Praha 6
<br> Pečovatelská služba
<br> v Kč V Kč účet položka skutečnost účet položka skutečnost 521 4 423 000,00 602 2 630 000,00 platy 4 200 000,00 výnosy 2 630 000,00 OPPP 193 000,00 náhrady za DNP 30 000,00 672 4 870 000,00 524 1 463 000,00 Dotace - zřizovatel 2 400 000,00 soapoj.1 073 500,00 Dotace + Grant 2 470 000,00 zdr.poj.389 500,00 527 84 000,00 Celkem 7 500 000,00 FKSP 84 000,00 501-.230 000,00 ochr.pom.10 000,00 majetek POE 10 000,00 majetek DDHM 20 000,00 materiál ") 100 000,00 pohonné hmoty 70 000,00 ostatní (2) 20 000,00 502 580 000,00 voda 170 000,00 plyn 260 000,00 el.energie 150 000,00 51 1 1 60 000,00 opravy a udržování (3) 160 000,00 512 - 0,00 cestovné 0,00 518 480 000,00 poštovné 5 000,00 školení a vzdělávání 30 000,00 sl.ostatní “* 445 000.00 525 pojisteni ze zákona 30 000,00 prev.zdravot.prohlídky 10 000,00 pojiš...
2021 - 2022 Střednědobý výhled rozpočtu CSS.pdf [0,22 MB]
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEBUŠICE
K Šedivce 406,164 00 Praha Nebušice
<br>
<br> 2021 – 2022
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br>
<br> Hlavní hospodářská činnost
<br> Náklady
<br> Položka Rozpočtový
<br> výhled 2021
<br> Rozpočtový
<br> výhled 2022
<br> Náklady na mzdy vč.zákonného pojištění a FKSP 9.450.000 9.650.000
<br> Ostatní náklady 1.750.000 1.850.000
<br> Celkem náklady 11.200.000 11.500.000
<br> Výnosy
<br> Vlastní příjmy organizace 3.630.000 3.730.000
<br> Ostatní příjmy organizace 7.570.000 7.770.000
<br> Celkem výnosy 11.200.000 11.500.000
<br>
<br> Vedlejší hospodářská činnost – pronájem ordinace MUDr.Fejfarová
<br> Náklady
<br> Položka Rozpočtový
<br> výhled 2021
<br> Rozpočtový
<br> výhled 2022
<br> Opravy,služby,revize,odborné posudky,aj.27.000 27.000
<br> Celkem náklady 27.000 27.000
<br> Výnosy
<br> Příjmy z nájmu nebytových prostor 36.000 36.000
<br> Celkem výnosy 36.000 36.000

Načteno

edesky.cz/d/3460619

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz