« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - OZV č. 4 -2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 4 -2019.pdf
Obecně závazná vyhláška městyse Čestice č.4/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2011.o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Zastupitelstvo městyse Čestice se na svém 10.Zasedání,usnesením č.10 ze dne 27.11.2019,usneslo vydat na základě © 84 odst.2 písm.h) zákona č.12852000 Sb <.>,o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místních poplatcích <.>
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020
<br> ooooooooooooooooo
<br> starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 10 “12“ 2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3460491

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz