« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - příloha č. 1 a č. 2 k OZV č.1-2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 1 a č. 2 k OZV č.1-2019.pdf
P—říloha c.1 k obecně závazné vyhlášce městyse Čestice c.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování |= sběru.nřeva.třídění vvu_ž__ívání a odstraňování
<br> komunálních odpadů
<br> Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 416.099.30 Kč a byly rozúčtovány takto:
<br> Náklady 416.099,30 Kč děleno 1065 (904 počet přihlášených osob na území obce + 161 počet staveb určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 390,70 Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm.b) vyhlášky ve výši 391 Kč <.>
<br> Příloha č.; k obecně závazné vvhlá_šce u_iěstvse Čestice č.112019 o místním poplatku za provoz systému shromaždování= sběru.Dřenrgvv.třítĚlÍ.vvužívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Seznam staveb,jejichž majitelé nebo osoby přihlášené na území městyse maji úlevu z místního poplatku <.>
<br> Čestice čp.92 (Prkošín)
<br> Doubravice u Volyně čp.21 (Počátky) 23 (Počátky) 26 (Počátky) 27 (Počátky) 32 (Počátky) 34 (Počátky) 41 (Prkošín) 52 (Prkošin) 56 (Prkošín) 93 (Prkošín)
<br> Krušlov čp.29
<br> Nahořany čp.23 32
<br> Střídka 33
<br> Majitelé chatek v Konopici Majitelé chatek v zahrádkářské kolonii Radešov Majitelé chatek Na kobylce

Načteno

edesky.cz/d/3460488

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz