« Najít podobné dokumenty

Městys Černý Důl - Městys ČD - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Černý Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pevná překážka Šmídovka - rozhodnutí
ÚŘADNÉSTvsnČERNÝDÚL 54344ČERNYIDUL48
<br> e-mail: tajemnice r_r'cernvdulcz
<br> tel.: 499 629 350
<br> IČ: 00277720 "— Komerční banka Trutnov DIČ: CZOOZ77720 w Č.ú.: 362460l/0100 lD DS: piube4y www.cernyfdulcz
<br> Žadatel: Městys Černý Důl Cerný Důl 48 543 44 Cerný Důl č.j.: ' e-mail: Černý Důl: 03/SSU/2019 tajemníceúřcernvdulxz 09.12.2019 ROZHODNUTÍ Výroková část:
<br> Úřad městyse Černý Důl,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací,podle & 40 odst.5 zák.č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě souhlasu správce dotčené komunikace a se souhlasem Dopravního inspektorátu PČR č.j.KRPl—l—l09944/Čj-2019-051006—VJ,rozhodl v řízení o žádosti Městyse Černý Důl,IČ:00277720,sídlem Černý Důl 48,543 44 Černý Důl (dálejen „Městys Černý Důl“) ve věci povolení k umístění pevně překážky na MK 05c takto:
<br> podle ust.š 29 odst.2 zákona o pozemních komunikacích povoluje
<br> umístění pevné překážky na místní komunikaci OSc nacházející se na pozemku
<br> — ppč.1223/1 & 1223/2 v k.ú.Čistá v Krkonoších,pevná překážka umístěna za sjezdem kčp.178 (O.Forbelský) <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Městys Černý Důl podal nadepsanému silničnímu správnímu úřaduy žádost o souhlas s umístěním pevné překážky na silničních pozemcích ppč.1223/1 a 1223/2 v k.ú.Cistá v Krkonoších.Zádost byla podána na základě podnětů občanů městyse <.>
<br> Žádost byla doložena předchozím souhlasem PČR Dl Trutnov čj.KRPH-lO9944/Čj-20l9-OSlOOó-VJ a grafickým návrhem osazení pevně překážky na místní komunikaci.Žadatel zároveň podal Žádost o souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MK OSC,a to u Silničního správního úřadu Vrchlabí,odbor rozvoje města a územního plánování.Jedná se o stanovení a instalaci DZ IP lOa „Slepá pozemní komunikace“ <.>
<br> Správní orgán v řízení neprojednal věc s vlastníkem dotčené místní komunikace,neboť vlastník je zároveň žadatelem & projednání by bylo nadbytečné <.>
<br> Správní orgán zahrn...

Načteno

edesky.cz/d/3460480

Meta

Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Černý Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz