« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov č. 1/2019
Město Dolní Bousov
Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov
č.1/2019 o zrušení řádu veřejného pohřebiště
<br> Zastupitelstvo města Dolní Bousov svým usnesením č.ZM 6/2019 ze dne 9.12.2019,schválilo,v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zák.č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení) v platném znění,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
Ruší se obecně závazné vyhlášky města Dolní Bousov:
č.2/2003ze dne 9.6.2003 Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov
č.2/2004 za dne 25.6.2004 Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov – pohřebiště Bechov
č.3/2004 ze dne 25.6.2004 Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov – pohřebiště Vlčí Pole <.>
Čl.2
Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2020 <.>
<br>
<br>
V Dolním Bousově dne: 10.12.2019
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
místostarosta starosta města
<br>
vyvěšeno na úřední desce: 10.12.2019
sejmuto s úřední desky::

Načteno

edesky.cz/d/3460344

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz