« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojov - Usnesení z VH SOP 4.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z VH SOP 4.12.2019
Usnesení z valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ
konané dne 4.12.2019 od 15:30 hod
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou
Valná hromada Svazku obcí POSLAVÍ
<br> zvolila:
<br> 1.Zapisovatele XXXX XXXXXXXX Vášu
Hlasování: pro XX,proti X,zdrž.0
<br> 2.Navrhovatele pana Jiřího Šikla a paní Jaroslavu Kabelkovou
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
<br> 3.Ověřovatele zápisu pana Ing.XXXXXXX XXXXXXXX a Ing.Arnošta Judu
Hlasování: pro XX,proti 0,zdrž.0
vzala na vědomí:
<br> 1.Kontrolu zápisu a usnesení z minulého zasedání valné hromady ze dne 13.5.2019 <.>
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
<br> 2.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2019 k měsíci říjnu s výrokem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
schválila:
1.Program zasedání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ dne 4.12.2019 <.>
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
<br> 2.Čerpání rozpočtu Svazku obcí POOSLAVÍ k 31.10.2019.Stav běžného účtu k tomuto datu je ve výši 26.074,55 Kč <.>
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
3.Roční příspěvek členských obcí Svazku obcí POOSLAVÍ na rok 2020 ve výši 7,- Kč na obyvatele/rok <.>
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
<br> 5.Rozpočet Svazku obcí POOSLAVÍ na rok 2020,když příjmy budou ve výši 80.611,- Kč a výdaje ve výši 80.611,- Kč.Rozpočet je vyrovnaný <.>
Hlasování: pro 17,proti 0,zdrž.0
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
<br> předseda předsednictva
<br> ověřovatel
<br> ověřovatel

Načteno

edesky.cz/d/3458272


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz