« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Pozvánka ZO Olešenka 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání 9-2019
Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva obce Olešenka č.9/2019
konaného dne 18.12.2019 od 18.00 v budově obecního úřadu <.>
Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
2) Schválení programu <.>
3) Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání ZO <.>
4) Pozemkové úpravy – realizace,dotační možnosti a změna priorit <.>
5) Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s.- žádost o finanční
<br> podporu <.>
6) Oprava malé vodní nádrže „U Prokešů“
7) Soubor vnitřních směrnic obce Olešenka <.>
8) Dodatek č.4 ke smlouvě s firmou Miloslav Odvárka- Odas ze dne 22.1.2007
<br> na zajištění svozu separovaného odpadu( nyní AVE CZ)
9) Dodatek č.18 ke smlouvě s firmou Miloslav Odvárka- Odas ze dne 7.11.1994
na zajištění svozu tuhého komunálního odpadu( nyní AVE CZ)
<br> 10) Zpráva finančního výboru
<br> 11) Zpráva kontrolního výboru
<br> 12) Smlouva o dílo s firmou ENVIREX spol.s r.o,na rozbory odpadních vod
<br> 13) Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací
<br> 14) Cena vodného a stočného na rok 2020
<br> 15) Rozpočet na rok 2020 <.>
16) Diskuze <.>
17) Usnesení <.>
18) Závěr <.>
Starosta obce Olešenka
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> V Olešence dne X.XX.XXXX
Vyvěšeno 9.12.2019
<br> Sejmuto dne 18.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3458214

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz