« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Doprovodná informace k OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doprovodná informace k OOP č.j. 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Ddoor hospodářské úpravy a Oůhfany lesu
<br> ůEBÉUIĚDlB-MZE-iůížtí
<br> Šíří“Éšěíšššěuáěřššřšm1945212 llllllllíllllllllllllíllíllllllll
<br> 91293234932ř9 'v'vřizuje: lng.XXXX XXXX.Ph.D.Telefon: XXXXXXX?X Email: JiríBilv©mzecz lD DS: vphaaxo
<br> Adresa: Těšnov EEHT,Nově Město.119 09 Praha 1
<br> v Praze dne: 9.12.2919
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY
<br> lvlinísterstvo zemědělství jako ústřední organ statní spravv lesů.věcně přísíuf'snjr podle ustanovení 549 odst.2 písm.ej zakona &.29591995 Bb.<.> o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon?.v souladu s 5 1T1 a násl.zal-tona ě.599ř2994 Sb.<.> správní řad,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní "rad"]|.vvdava podle 5 51 a lesního zakona nasledující opatření obecně povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecně povahy,f vvdaně Mínísterstvem zemědělství pod E:,j.19919ř2919—M2E-1B212 ze dne 3.4,2019 ve znění opatření obecně povahv č.].41599ř2919-MZE-1B212 ze dne 39.B.2919 nasledovně:
<br> Příloha &.1 opatření obecně povahyr č:.].19919í2919-MZE115212 ze dne 3.4.2919 ve znění opatření obecně povahjr č.j.41599í2919-MZE-19212 ze dne 39.9.2919 se nahrazuje přílohou c.1,která.je nedílnou součástí tohoto opatření obecne povahv <.>
<br> 11 <.>
<br> Toto opatření obecně povahv nabývá účinnosti dnem vvvěsení veřejně vvhlaskv,kterou je
<br> toto opatření obecně povah—jr oznameno.na úřední desce ívlínísterstva zemědělství <.>
<br> 111 <.>
<br> Toto opatření obecně povahý se zveřejní lez na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Cid výdáni opatření obecně povahý ě.j.19919í2919-M2Er19212 ze dne 9.4.2919 ve znění opatření a.j.41599í2919-MZE-19212 ze dne 39.9.2919,došlo ke změně okolnosti při vývoji kalamitního poškozeni lesních porostů„ na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zmenou <.>
<br> Ke změně přilohýr č.1:
<br> Ke změně přilohý č.1 (změna ...

Načteno

edesky.cz/d/3457279

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz