« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Schválená rozpočtová opatření na rok 2019 - RO č. 9+10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvalena_rozpoctova_opatreni_na_rok_2019.docx
Schválená rozpočtová opatření
na rok 2019
Odkaz na zveřejnění v el.podobě
Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Elektronická úřední deska:
http://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/elektronicka-uredni-deska/
<br> Internetové stránky:
<br> https://usneseni.plzen.eu/index.php
https://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/rozpoctova-opatreni/rozpoctova-opatreni-2018.aspx
<br>
<br> Koterovská 83,odbor EaP,informace:
· kancelář 202-203 (v úředních hodinách budovy)
<br>
<br> Každá změna,kterou se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu,musí být provedena rozpočtovým opatřením.Rozpočtová opatření jsou číslována a sledována v chronologické časové posloupnosti podle data schválení rozpočtového opatření a podléhají zveřejnění na internetových stránkách ÚSC <.>
Přehled usnesení orgánů MO P2-Slovany,kterými byla schválena rozpočtová opatření ÚMO na rok 2019
číslo RO
rok
druh usnesení
číslo usnesení
datum konání
přílohy
zveřejněno
na el.UD
<br> 1
2019
ZMO P2
3/2019
29.1.2019
<br> 6.2.2019
<br> 2
2019
RMO P2
18/2019
20.2.2019
<br> 4.3.2019
<br> 3
2019
ZMO P2
16/2019
26.3.2019
1
2.4.2019
<br> 4
2019
ZMO P2
17/2019
26.3.2019
1
2.4.2019
<br> 5
2019
ZMO P2
24/2019
23.5.2019
<br> 3.6.2019
<br> 6
2019
ZMO P2
29/2019
18.6.2019
1
1.7.2019
<br> 7
2019
ZMO P2
41/2019
3.9.2019
1
6.9.2019
<br> 8
2019
RMO P2
150/2019
16.10.2019
<br> 21.10.2019
<br> 9
2019
ZMO P2
51/2019
3.12.2019
1
10.12.2019
<br> 10
2019
ZMO P2
52/2019
3.12.2019
<br> 10.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
RO č.9
subjekt
ukazatel
operace
částka v tis.Kč
závazný účel
pozn <.>
<br> odbor EaP
provozní příjmy-neinvestiční přijatá dotace ze státního rozpočtu
zvýšení
84
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ ve výši 84.145,- Kč
 
<br> JSDH
provozní výdaje - běžné výdaje
zvýšení
84
čerpání v souladu s podmínkami dotace-odborná příprava,zásahy jednotek mimo územní obvod,<.> <.>
<br>
odbor EaP
provozní příjmy-neinvestiční přijatá dotace ze státního ro...

Načteno

edesky.cz/d/3456141


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz