« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Petřkovice - 90_Oznámení o záměru pronájmu_2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Petřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90_Oznámení o záměru pronájmu_2019.pdf
s[ATUTARNi MĚSTO OSTRAVA MESTSKY OBVOD PETŘKOVICE
<br> OZNÁMENÍ
<br> o záměru pronájmu Statutárním městem Ostravou,městským obvodem
<br> Petřkovice v k.ú.: Petřkovice u Ostravy lokalita: ul.Vzdálená
<br> druh nemovitosti: pozemek parc.č.1540 o výměře 788 m2 (zahrada)
<br> pozemek parc.č.1538/4 o výměře 16 m2 (pod hospodářskou budovou)
<br> Vlastník: Statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice,Hlučínská 135,Ostrava — Petřkovice
<br> O záměru pronájmu bylo rozhodnuto usnesením Rady městského obvodu Petřkovice na své 26.schůzi ze dne 3.12.2019,č.usnesení'336/26 <.>
<br> Oznámení je vyvěšeno v souladu s ust.š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).Záměr nakládat s nemovitým majetkem musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně
<br> po dobu 15 dnů před projednáváním V orgánech obce,aby se k němu mohli zájemci vyjádřit & předložit své nabídky <.>
<br> +.;,—
<br> Caeu CšVul \,<.>.<.> J.ma'-".<.> '_
<br>.o obvoou e'vlíkQVlCG
<br> %
<br> 7 J _A—í ii,<.> :."“Uíišieín c.:—„an.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Fáttlmvzee
<br> MMM '" """ / _ 3/5? Ivo Mikullcá “3m“ dm: """" Myť/"DZ % \ starosta městského obvodu
<br> %žW.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> TJ ŠJ
<br> !
<br> 1992/1
<br> 1532
<br> 1993
<br> 1531
<br> 1533/2
<br> 1535n 199“
<br> 199 11
<br> 153313
<br> \\ \k 1 534!1 / _ _ 1534/3 “
<br> Táto písemnost je vyvěšena rovněž na elektron.úřední desce: www.petrkovice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deská

Načteno

edesky.cz/d/3456094


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Petřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz