« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na veřejné zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání
O b e c Otěšice
<br>
<br> P o z v á n k a
<br> Svolávám v souladu s § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění zasedání Zastupitelstva obce Otěšice
<br>
<br> na středu 18.prosince 2019 od 18.00 hodin
<br> do budovy OÚ Otěšice
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a schválení programu jednání
<br> 2.Ověření zápisu
<br> 3.Zpráva o činnosti OÚ
<br> 4.Návrh rozpočtu obce Otěšice na rok 2020
<br> 5.Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021
<br> 6.Návrh cen za svoz komunálního odpadu na rok 2020
<br> 7.Projednání návrhů Obecně závazných vyhlášek
<br> a) o poplatku ze psů
<br> d) o poplatku za komunální odpad
<br> 8.Projednání prodeje obecního pozemku p.č.1965/11 zapsaném na listu vlastnictví 10001 v k.ú <.>
Otěšice
<br> 9.Projednání prodeje části obecního pozemku 1965/1 o rozloze cca 33m² zapsaném na listu
<br> vlastnictví 10001 v k.ú.Otěšice
<br> 10.Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého plánu Mikroregionu Přešticko na
<br> roky 2021 – 2022
<br> 11.Projednání nabídky na zpracování Dokumentace pro územní řízení pro obytnou územní zónu
<br> v lokalitě Otěšice
<br> 11.Inventarizace za rok 2019
<br> 12.Zpráva finančního výboru
<br> 13.Zpráva kontrolního výboru
<br>
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuze
<br> 16.Závěr
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br> Vyvěšeno dne : 10.12.2019
<br> Sejmuto dne :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2019

Načteno

edesky.cz/d/3455703

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz