« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - ÚZSVM - výběrové řízení - prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
9830/PKV/2019-PKVM Čj.: UZSVM/PKV/7979/2019-PKVM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary,Závodu Míru 725/16,360 17 Karlovy Vary
<br> vyhlašuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.PKV/00812019 s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi níže uvedeného majetku v katastrálním území Pomezí nad Ohří
<br> pozemek p.č.st.57,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: Pomezí nad Ohří,čp.52,obč.vyb <.>
<br> Popis prodávané nemovité věci:
<br> Jedná se o pozemek se stavbou Pomezí nad Ohří,čp.52,včetně součástí a příslušenství,které tvoří venkovní terasa se dvěma schodišti; samostatná ocelová konstrukce upravená na regály; elektrická akumulační topidla; elektrické čerpadlo na odčerpání vody;„ nefunkční výtah,elektrická přípojka vedená od trafostanice na pozemku jiného vlastníka p.č.42/10 přes pozemky jiného vlastníka p.č.482/2,482/3,482/13,482/21,482/22,482/25,482/30,482/31,482/33,482/36,482/46,385/6,385/5,385/4 a 296/12,kanalizační a vodovodní přípojka umístěná na pozemku jiného vlastníka,vodoměrná šachta umístěná na pozemku jiného vlastníka p.č.296/8,vyzděná šachta propojená s budovou sloužící k odčerpávání spodní vody umístěná na pozemku jiného vlastníka p.č.296/12 <.>
<br> Jedná se o majetek nacházející se v intravilánu Obce Pomezí nad Ohří.Pozemek p.č.st.57 je zcela zastavěný stavbou č.p.52,která byla postavena cca v roce 1965 a původně sloužila jako celnice na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří.V roce 1977 byla přistavěna přízemní křídla a v roce 2000 byla vnitřní část budovy přestavěna na archiv GŘC.Objekt je napojen na rozvod elektrické energie,vody a kanalizaci.Přípojky jsou funkční <.>
<br> K prodávanému majetku se vážou tyto smlouvy:.Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti č.17/600/0182 z 30.6.2017.<.> Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti č.17/600/0149 z 31.5.2017.<.> Smlouva o realizaci přeložky vyvolané stavbou „ Cyklostezka podél silnice Il/606 v Pomezí nad Ohří ...

Načteno

edesky.cz/d/3454940

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz