« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2020
<br> 1 Příjemce vodného a stočného VaK Bruntál a.s.47675861 11 Provozovatel- název a IČ VaK Bruntál as 47675861 III Vlastník - název a IČ VaK Bruntál as.47675861 IV Formulář A až F V Index 1 VI ICPE související s cenou viz tabulka Nákladv pro výpočet ceny pro vodné Voda pitná 2 019 2 020 Řádek Nákladové položky Očskut.Kalkul.Rozdíl l 2 3 4 5 1.Materiál 13.468 14.570 1.102 01.1 - surová voda podzemní + povrchová 9,305 10,267 0,962 01.II - pitná voda převzatá + odpadní voda 0,000 0,000 0,000 01.111 - chemikálie 0,592 0,687 0,096 01.1V - ostatní materiál 3,572 3,616 0,044 2.Energie 2,641 3,546 0,904 02.1 - elektrická energie 2,494 3,398 0,905 02.11 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná 0,148 0,147 -0,001 3.Mzdy 5,242 5.956 0.714 031 - přímé mzdy 3,818 4,346 0,527 03.11 - ostatní osobní nákladv 1,424 1,610 0,187 4.Ostatní přímé náklady 22,492 22.015 —0.477 041 - odpisy a prostředkv obnovy 14,088 13,918 -0,170 04.11 - opravy infrastrukturního majetku 7,832 7,614 -0,218 04,111 - nájem infrastrukturního majetku 0,572 0,483 -0,089 4.1V - prostředky obnovy infrastrukturmajetku 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady 4.483 5,453 0,971 05.I - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 5,11 - ostatni provozní nákladv extérní 1,500 1,779 0,279 5.111 - ostatní provozní nákladv ve vlastní režii 2,982 3,674 0,692 6- Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 7.Finanční výnosy -0.207 -0.216 -0.009 8.Výrobní režie 3396 4.752 0.855 "9.Správní režie 4,491 4,124 -0.36 10.Uplně vlastní náklady 56.507 60.200 3.693 A Hodnota souvisejícího IM podle VUME B Zůstatková cena IM a souvisejícího C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná v m'“ 1,897 1,930 0,033 E - z toho domácnosti m3' F Voda odpadní odváděná fakturovaná v m'" G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná v nf I Voda odpadní čištěná v m'“ ] Pitná nebo odpadní voda převzatá v m“ K Pitná nebo odpadní voda předaná v m3 11.JEDNOTKOVE NAKLADY v Kč.m-3 29,79 31,19 1,40...

Načteno

edesky.cz/d/3454674

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz