« Najít podobné dokumenty

Město Šluknov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šluknov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže, Šluknov"
Městský úřad Rumburk
<br> Třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk Odbor stavební úřad — úsek silniční správní úřad
<br> čj.OSÚ-SSÚ/48132-19/6230-2019/"l'u Zpracovatel Ing.N.Turková datum: 04.12.2019
<br> Stavebník:
<br> Město Šluknov,IČO 002 61 6883 nám.Míru č.p.1,407 77 Šluknov v zastoupení ProProjekt s.r.o <.>,ICO 254 87 892,Starokřečanská č.p.34/5,Dolní Křečany,408 01 Rumburk
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení stavebního řízení
<br> l;)ne 28.11.2019 podala právnická osoba,tj.Město Šluknov,IČO 002 61 688,nám.Míru č.p.1,407 77 Sluknov,v zastoupení ProProjekt s.r.o <.>,IČO 254 87 892.Starokřečanská č.p.34/5,Dolní Křečany,408 01 Rumburk (dále jen „stavební/(') žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Zpevněné plochy a odvodnění lokality garáže,Sluknov" na pozemku pozemková parcela číslo 1473/1,1477/1,1477/10 v katastrálním území Sluknov.Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci <.>
<br> Stavba obsahuje: Zpevnění plochy zahrnují příjezdové komunikace,dopravní plochy u garáží a chodníky v lokalitě Garáže <.>
<br> Jedná se o úpravu stávajících cest a dopravních ploch před řadovými garážemi.Stávající hliněný a štěrkový povrch bude odtěžen a nahrazen konstrukcemi s asfaltovým a dlážděným povrchem.Nivelita komunikací bude lokálně mírně upravena zdůvodu dodržení navrženého příčného sklonu pro zajištění povrchového odvodnění dle návrhu <.>
<br> Příjezdové komunikace a propojky mezi plochami PG budou mít asfaltový povrch.Šířka komunikace PK1 bude 4,2m-6,0m; šířka PK2 bude 3,5m-5,0m; šířka PKS bude 4,0m-5,5m šířka propojek mezi PG2-PG4 bude 5,0m.Dle PD budou podél asfaltových komunikací provedeny nezpevněné krajnice šířky 0,3m-0,5m.Krajnice budou ze štěrkodrtí fr.0-22 mm <.>
<br> Plochy před garážemi budou ze zatravňovací dlažby CSB—ERBO tl.0,08m.Pro zajištění funkce vsaku budou mezery mezi dlaždicemi vyplněny vhodným kamenívem.Šířka ploch XXXX XXX.X,Xm.Chodníky budou mít povrch ze zámkové dlažby tl.0,06m,šířka chodníku bude 1,5...

Načteno

edesky.cz/d/3454038

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šluknov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz