« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Rozpočet obce Rokytno na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Rokytno na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2020
<br> Příjmová část rozpočtu v Kč
<br> OBEC ROKYTNO
<br> Dotace,transef
<br> Výdajová část rozpočtu v Kč
<br> —29 514!
<br> 1822 708
<br> 1 Daňové příjmy 13 444 730 10 596 153 14 122 900 2 Nedaňové příjmy 1 791 300 1 086 034 1 690 800 3 Kapitálově příjmy 214 000 121 252 214 000 4
<br> 200 60
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu
<br> 5 Název odvětví Rozpočet Skutečnost 2020,20,20 <,>
<br> upraveny 2019 k 30.9.2019 bezne kap|talove
<br> (neinvestiční) (investiční) 10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 600 4 468 31 000 1 000 000 22 Doprava 2 417 000 258 068 569 000 1 000 000 23 Vodní hospodářství 512 300 214 795 320 000 100 000 31 Vzdělávání 1 552 500 1 207 959 1 152 500 0 33 Kultura a sdělovací prostř.622 000 417 057 348 000 0 34 Tělovýchova,zájmová činnost 157 500 83 908 404 000 O 36 Bydlení,komunální služby 3 090 000 1 926 323 3 658 000 650 000 37 Ochrana životního prostředí,odpady 1 314 500 1 080 093 1 336 500 0 43 Sociální péče a pomoc 81 100 56 389 57 000 0 52 Ochrana obyvatelstva 10 000 0 10 000 0 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 130 000 92 197 130 000 0 55 Požární ochrana 1 590 000 1 425 120 200 000 300 000 61-3 Územní samospráva 3 910 330 2 625 833 3 774 300 O 64 Ostatní finanční operace,rezervy 9 260 9 260 0 1 188 000
<br> Celkem výdaje 15 422 090 9 401 470 1.ztoho Běžné výdaje 11 990 300
<br> 2.ztoho Kapitálové výdaje 4 238 000
<br> Název odvětví
<br> úvěrů
<br> s |
<br> Roz et sociálního fondu Příděl do fondu Náku ostatních služeb straven
<br> Vyvěšeno: (Uf,44,20 (57
<br> Sejmuto:
<br> Rozpočet upravený 2019
<br> 347 954
<br> 70000
<br> 70000
<br> Elektronicky
<br> Skutečnost k 30.9.2019
<br> 287 514
<br> vyvěšeno:
<br> sejmuto:
<br> Návrh rozpočtu 2020
<br> 100000 100000
<br> „2 4,47.2 a 7?

Načteno

edesky.cz/d/3452413


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz