« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 193 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 193 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
v Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/76/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 6.prosince 2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení potravinového
<br> práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> 45.Potravinářská výroba a péče o potraviny <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.únor 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> Věnuje se problematice kvality potravin se zaměřením na národní a evropská schémata
<br> kvality.Jedná se o projekty typu Klasa,Regionální potravina,Chráněné označení původu <,>
<br> Chráněné zeměpisné označení a Zaručené tradiční speciality <.>
<br> Podílí se na vývoji a úpravě právních předpisů ČR a EU v oblasti potravinového práva
<br> a zejména označování potravin,zajištuje implementaci právních předpisů EU do národního
<br> práva,včetně aktivní účasti na jednáních v pracovních orgánech EU <.>
<br> Podílí se na úpravě,implementaci a aplikace evropských a národních předpisů,které se
<br> týkají výroby,obchodní úpravy a prodeje jednotlivých komodit a jejich zapracování v rámci
<br> legislativního procesu do zákona č.110/1997 Sb <.>,o potravinách a tabákových a do
<br> příslušných prováděcích vyhlášek.V této souvislosti se podílí na aktivní prezentaci
<br> a komunikaci s odbornou veřejností <.>
<br>
<br>
<br>
2
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3452122

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz