« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ_Cruiser 600 FS_Cruiser SB_Poncho Beta 4533_výsev cukrovky (PDF, 512 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 512 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br>
1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: Oddělení povolování přípravků Spisová zn.: SZ UKZUZ 216071/2019/49108
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum 6.prosince 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
<br> na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského Parlamentu
<br> a Rady (ES) č.1107/2009 (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> omezené a kontrolované použití
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Výsev osiva cukrovky namořeného přípravkem Cruiser 600 FS / Cruiser SB (obsah účinné
<br> látky thiamethoxam 600 g/l) proti drátovcům,maločlenci čárkovitému,dřepčíku řepnému <,>
<br> mšici makové,mšici broskvoňové a květilce řepné a přípravkem Poncho Beta FS 453,3
<br> (obsah účinné látky beta-cyfluthrin 53,3 g/l,klothianidin 400 g/l) proti drátovcům <,>
<br> maločlenci čárkovitému,mšici makové,dřepčíku řepnému a dřepčíku rdesnovému za níže
<br> uvedených podmínek:
<br>
<br> Termín výsevu namořeného osiva: od 1.2.2020 do 30.5.2020
<br>
<br> Maximální množství osiva namořeného přípravkem Cruiser 600 FS / Cruiser SB
<br> a přípravkem Poncho Beta FS 453,3,které bude vyseto v ČR:
<br> 83 000 VJ (tj.249 000 kg osiva) na ploše 66 – 67 XXX ha (včetně přesevů)
<br>
<br>
<br> X/X
<br>
<br>
<br> Osivo musí být mořené na profesionálně sc...

Načteno

edesky.cz/d/3452121

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz