« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
NÁVRH - ROZPOČET lulu
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> PŘÍJMY kapitola MIPÚČEE IIHF upr.rnzpnčel 2319 Rutpočet 2520 daň z příjmu FD ze závislé činnost 1 I I I ] SDD DDD 2 ÚSU UHU | 334 EÚD daň Epříjmu FU — SVČ IIIÉ 35 CIDD 35 mm til EDD daň z příjmu FCI — Eraikcwz'l daň I | I.? Iňh' DUU 233 DDU 152 BUD daň zpř'umu pra'wnickj'uh umh lIÉl ] SGÚ ILI-UD [ ?ňů ÚÚEI 1 532 WD Daň “z: příjmů právnických nauh IIJÉ [! ?45 Hm | DDU HUD daň.? přidaní: hudlmty IEI I ?: ÚÚU ÍHÍIÚ 4 HII? HDD 3 SUB ĚÚU daň z nemovitoali lil | 4512) XXX XXX UHU SDH Hůl) pupiatek za kmuunúini udpad LHD MU DUU H? [HH] 15121 DDD poplatek zd: [n'—ů Hill 5 DUU 5 HDD (a DDU ndvnd ?.luhu-ii 135| (I II n správní Pnpluiky Hůl ] UHU 2 RUB U daň ';.havarijních her HEI IH mm 35 EEE: ll Zrušenj' Endu-ud ?.Emeriř 1383 D M D NE.-im.Pí'lj.Tran.Všemi) LH |1 D 19 mm u dutacu xf: Etatníhu rnrpočlu 4! |2 U MS Tůil HQ IUI) Nailw.Přij.Tran.Ze Stal fondů Ali [] 343 MZH U (Mami nuinwatični pf-ij trana'r'ary JE Iň H 3 M 4GB U (halami nuinwestični přij tram'ffElj.r 4 [29 211 mm [] hweatični přijaté lranslěry 421 ? WFS UUÚ U DAŘÚUÉ PŘÍJMY CELKEM & XXX XXX m nz XXXX a XXX nm Příjmy ; pasky-'ňwani alužcb 2I4-1 [] ů D 'I'mrba distribuce kina 33 i 3 D G! U „statni zal.Kultury 33 [a n E D zajmm-a Čimmst v kultuře 3392 01 fil U datami zájmová činndat 3429 ?D ÚÚÚI ů "HJ UU'U bytové hospodář-5:51 31512 20 SÚÚI U 1D ?ňň pnhřchnich' i 315.32 [] Ú E|| kumunálňi x]užhy 3M? MJU GUM 1) ID DDD využíváni kumunalnihu ůdpadu 3325 EU DUU 0 SD [IUI] mistni sprava hl ?I HJ DUU Ú S DDD příjmy,' ! úroků BJ ] [] ID ÚÚÚ !).mn NEDEÉÚVE PŘÍJMY CELKEM 5911 XXX n ISE na gift-Endy mzpačmvých pmatňtdků X | XX H] ÚÚU 3453412 HSH HDD PŘEVOD? CELKEM 420 mm 345 4|2 ESD una PŘÍJMY CELKEM 1 7 am aau| m 951 773 a 929 135
<br> NÁVRH _ Ut:-ZPÚČET coco
<br> Výdaje kapitola rozpočet II] | 9 upr.rozpočet 2519 rozpočet JUZD neinvestiční tranz-zfery IU 19 5 UUU 5 UU-U l UUU Dotatni 7111.Leeniho hoepodařstvi 11139 U 1 339 1195 U rybářství IU'i'U U 1U3 135 1 123 23...

Načteno

edesky.cz/d/3449401

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Karle
30. 03. 2020
30. 03. 2020
12. 03. 2020
11. 03. 2020
11. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz