« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Leskovec nad Moravicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí zve všechny občany obce na
<br> 9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Leskovec nad Moravicí <,>
které se koná ve středu 11.12.2019 v 19:00 hod.v zasedací síni obecního úřadu <.>
<br>
<br> Program :
1.Zahájení – zpráva o činnosti obce od minulého zasedání ZO
<br> 2.Plnění rozpočtu obce 1-11/2019
<br> 3.Zpráva výboru strategického rozvoje ZO
<br> 4.Žádost o poskytnutí finančního daru na provoz MŠ Leskovec nad Moravicí – Obec Razová
<br> 5.Žádost o poskytnutí finančního daru - Slezská Diakonie
<br> 6.Žádost o poskytnutí finančního daru – XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.Žádost o prodej části pozemků parc.č.409/8 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 8.Prodej pozemků parc.č.1001/1 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 9.Prodej částí pozemků parc.č.1833/1 a 64/1 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 10.Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za odpady
<br> 11.Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o systému nakládání s odpady
<br> 12.Nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
<br> 13.Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Rekonstrukce veřejného osvětlení)
<br> 14.Rozpočtové provizorium na rok 2020
<br> 15.Rozpočtová opatření
<br> 16.Různé
<br> 17.Diskuse
<br>
Žádáme tímto všechny občany o hojnou účast a dochvilnost.Účast členů zastupitelstva obce je povinná <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 3.prosince 2019 XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Sejmuto dne:
bez názvu
Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí zve všechny občany obce na
<br> 9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Leskovec nad Moravicí <,>
které se koná ve středu 11.12.2019 v 19:00 hod.v zasedací síni obecního úřadu <.>
<br>
<br> Program :
1.Zahájení – zpráva o činnosti obce od minulého zasedání ZO
<br> 2.Plnění rozpočtu obce 1-11/2019
<br> 3.Zpráva výboru strategického rozvoje ZO
<br> 4.Žádost o poskytnutí finančního daru na provoz MŠ Leskovec nad Moravicí – Obec Razová
<br> 5.Žádost o poskytnutí finančního daru - Slezská Diakonie
<br> 6.Žádost o poskytnutí finančního daru – XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X.Žádost o prodej části pozemků parc.č.409/8 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 8.Prodej pozemků parc.č.1001/1 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 9.Prodej částí pozemků parc.č.1833/1 a 64/1 v k.ú.Leskovec nad Moravicí
<br> 10.Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za odpady
<br> 11.Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o systému nakládání s odpady
<br> 12.Nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
<br> 13.Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Rekonstrukce veřejného osvětlení)
<br> 14.Rozpočtové provizorium na rok 2020
<br> 15.Rozpočtová opatření
<br> 16.Různé
<br> 17.Diskuse
<br>
Žádáme tímto všechny občany o hojnou účast a dochvilnost.Účast členů zastupitelstva obce je povinná <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 3.prosince 2019 XXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3449215

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz