« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Oznámení o změně ceny stočného od 1.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
;m'ía'r'ůiíi ""'— iEm—am nn um <.>
<br>.<.>.: b iihm _T'__.E * iw 1+ luf'" “ s V K: “_zuf,_ Eafaťlcům; m & SE.-:|“ mrav-Iti mámu-dr a*— -.| - Ěmň.<.>.' ; nÉÉĚÉŠÉĚ : k—H'IIHl—lti Diva" a.s.„ „___ 25."na 1233159.MmánahůHu-ry - - -'—'"""""'"" THB DEI 55113“ Elbe-=: Laskavec nad Mumwci Raw-raha 52 TGB 55 Laska-ua: nad Murawicl Barbara Šurůhmá Tel: 5-95 W? 222
<br> E-rnail: hama-H.EvahwaĚEmnk :: Ena-ca.Minaweřamg
<br> Dama 2211 21.119
<br> Na základů nanesanl pďedEtuvenat—la atm aminů-mat- byh; v ml.-ladu & matnou Iaglslalmnu schválnnr hůvé cen:.- mdnéhu a Elu-EDGE! 5 úůlnnmtf od 1.HII-I'll EHD taktu
<br> Cena 5: Kůřm7'
<br> Vadi M1MMJ 41 10- Kam! that DPH) 41.21“ lvčdi'i'- DFHI Hadi malt-deni.smutne: 35.51 Kům3 ibm.DPH:! 11.935 'Iu-ů.15% DPH!
<br> Mme carry huduu uplamůny vůči našim odhůralalum pr.: prvnim math maria-el naaladujlulrn p:: 1.hlínu 2020.puprlpadů budu p-nsmpnuán-n dla uzavřeni-ch smluvních uxtahú mul mmm-elan a Minimum <.>
<br> anulupme EI "u'ás :drufňe pali-dal.album :: navi-ch cenách mfnfmnuah obyvatele "u'aůi uhne.Půkud r.:- statná.resp vadne Littmann! námi 'u'ilf nbca Milná.p.:-malta musim tata malem :a mfnfmahmi
<br> Pokud u vá!- Farnam inhahuhhml majetek mluňnanmni- : UPEP.bude "ufam cena tma—hn mlána mmm-rým dukummm
<br> Máte-ii a.nám: uzavřenu Dnhndu :: prům-mna SDWEEjÍÉiÉh taalizacích mnie 'u'ám cena ndpaljnl vady nfevzaté k udhanalimvani a tláuni milana gamuttami-m dokumentem
<br> S- puaclmvem _j
<br> Ing.Halma Sandman—vá.Ph D.<.> FEBF.ahnnnm-rcka Fadlbavlka
<br> Wumm vodu!-rudy & hnnalium mtr-wa a.s.a.urna 11m1a1m-m„
<br> THEIN nm u:
<br> 1:4 „a 1-3:- m! 111 F:.: nun mm za! mr.uznala:-ua k: 15 mm!- ' nm;-u 555.51? “mu E-rr-m mm :.: Esara-antumb- tůň-cm'“ M'- Equal Ia W lan.-m'- úl.-“nů wall- B.violu $“"-'

Načteno

edesky.cz/d/3449214

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz