« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Návrh rozpočtu na rok 2020- Svazek obcí Bruntálsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
IČ 04690290
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> P Ř Í J M Y
schválený předpokládané návrh
<br> par.pol.název rozpočet 2019 plnění 2019 rozpočtu 2020
0000
<br> Příjmy celkem
<br> V Ý D A J E
schválený předpokládané návrh
<br> par.pol.název rozpočet 2019 plnění 2019 rozpočtu 2020
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00 250,00 500,00
Výdaje celkem
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
0000 8115 změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech
0000 8114 uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostředků 0,00 0,00 0,00
0000 8124 uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků 0,00 0,00
<br> Financování celkem
<br> Rekapitulace
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem
<br> v Bruntále dne 15.11.2019
zpracovala : XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> - X -
<br> 148 000,00 143 380,00 566 500,00
358 000,00 393 380,00 566 500,00
<br> 404 700,00 340 900,00 656 000,00
<br> 404 900,00 341 150,00 656 500,00
<br> 71 900,00 -52 230,00 90 000,00
<br> -25 000,00
46 900,00 -52 230,00 90 000,00
<br> 358 000,00 393 380,00 566 500,00
404 900,00 341 150,00 656 500,00
46 900,00 -52 230,00 90 000,00
<br>
<br> IČ 04690290
<br> Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2020
<br> P Ř Í J M Y
schválený předpokládané návrh
<br> par.pol.název rozpočet 2019 plnění 2019 rozpočtu 2020
0000 4121 neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/
<br> 4122 neinv.přijaté transf.od krajů /Santa Maria,manažer/
Přijaté transfery celkem
Příjmy celkem
<br> V Ý D A J E
schválený předpokládané návrh
<br> par.pol.název rozpočet 2019 plnění 2019 rozpočtu 2020
Komunální služby a územní rozvoj
<br> 3639 5021 mzdové náklady DPP-účetní
5021 mzdové náklady DPP-manažer UZ 609
5021 mzdové náklady DPP-manažer 2020 0,00 0,00
5137 DDHM (notebook) 0,00 0,00
5139 nákup materiálu (kanc.potřeby,…) 200,00
5161 poštovní služby 700,00 700,00
5169 nákup ost.služeb – propagace,workshopy,RUP,…
<br> nákup ost.služeb – podíl na nákladech /provoz lodi/
5172 programové vybavení 0,00 0,00
5175 pohoštění ...

Načteno

edesky.cz/d/3449213


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz