« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2023-Svazek obcí Bruntálsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
IČ 04690290
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 – 2023
<br> 2021 2022 2023
Nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00
Přijaté transfery
Příjmy celkem :
<br> Financování : 0,00 0,00 0,00
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
Výdaje celkem :
<br>
<br> Komentář :
- členskými příspěvky obcí
- v roce 2021 schváleným neinvestičním příspěvkem MSK na
provoz lodi XXXXX XXXXX /XXX tis./
- doplatkem neinvestičního transferu MSK na mzdové náklady
projektového manažera /10 tis./
<br> - neinvestiční transfer Mikroregionu Slezská Harta na provoz lodi
XXXXX XXXXX /XXX tis./
- mzdové náklady účetní,projektového manažera a ostatní běžné
výdaje na nákup materiálu a služeb /udržovací poplatek software <,>
poštovné,workshopy,propagace,správa webu,atd./
<br>
<br> v Bruntále dne 15.11.2019
zpracovala : XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX,XX XXX XXX,XX 355 000,00
566 000,00 355 000,00 355 000,00
<br> 566 000,00 355 000,00 355 000,00
<br> 566 000,00 355 000,00 355 000,00
<br> Příjmy jsou tvořeny :
<br> Výdaje zahrnují :
<br>
List1
<br> 2019-11-21T12:59:21+0100
XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3449212


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz