« Najít podobné dokumenty

Obec Borkovany - Rozpočet Obce Borkovany na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borkovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Obec Borkovany KEO—W 1.11.328 / Uc10r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazateíe rok 2020 zpracováno: 5.12.2019 strana: 1 /4
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány \: souíadu se zněním š11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravídíech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb„ č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb„ č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘĚJ MY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazateíe Kč Z toho XXXX XXXX XXXX 16 891 800,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.\; zeměd.a potr.150 000,00 2413 XXXX XXXX Záíežítostí radiokomunikací 30 000,00 3113 XXXX XXXX Základní škoíy 5 000,00 3314 xxxx xxxx Čínností knihovnické 2 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitostí kuííury 15 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kuštury,církví a sděí.prostředků 60 000,00 3421 XXXX XXXX Využití voíného času dětí a míádeže 10 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví ? 000,00 3639 XXXX XXXX Komunáíní síužby a územní rozvoj jinde nezařazené 02 000,00 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunáí) 20 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání & zneškodňování komunáíních odpadů 70 000,00 6171 xxxx xxxx Činnost místní správy 33 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příi'my a výdaje z finančních operací,2 000,00 6330 XXXX XXXX Převody víastním fondům v rozpočtech územní úrovně 555 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 908 000,00
<br> Obec Borkovany
<br> KEO—W 1.11.328/U819r
<br> Schváíený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 zpracováno: 5.12.2019 strana: 2 / 4
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazateie Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restrukíur.v zeměd.a potr.50 000,00 „ <.>
<br> 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hospzvířatpoíních a specplodín a zvlveterínarpeč 38 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 960 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záiežiíostí pozemních komunikací 125 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejně silniční dopravy 12 000,00
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/3448273


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borkovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz