« Najít podobné dokumenty

Obec Borkovany - Rozpočet Obce Borkovany na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borkovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Obec Borkovany KEO—W 1.11.328 / Uc10r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazateíe rok 2020 zpracováno: 5.12.2019 strana: 1 /4
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány \: souíadu se zněním š11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravídíech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb„ č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb„ č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘĚJ MY
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazateíe Kč Z toho XXXX XXXX XXXX 16 891 800,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.\; zeměd.a potr.150 000,00 2413 XXXX XXXX Záíežítostí radiokomunikací 30 000,00 3113 XXXX XXXX Základní škoíy 5 000,00 3314 xxxx xxxx Čínností knihovnické 2 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitostí kuííury 15 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kuštury,církví a sděí.prostředků 60 000,00 3421 XXXX XXXX Využití voíného času dětí a míádeže 10 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví ? 000,00 3639 XXXX XXXX Komunáíní síužby a územní rozvoj jinde nezařazené 02 000,00 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunáí) 20 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání & zneškodňování komunáíních odpadů 70 000,00 6171 xxxx xxxx Činnost místní správy 33 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příi'my a výdaje z finančních operací,2 000,00 6330 XXXX XXXX Převody víastním fondům v rozpočtech územní úrovně 555 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 17 908 000,00
<br> Obec Borkovany
<br> KEO—W 1.11.328/U819r
<br> Schváíený rozpočet - závazné ukazatele rok 2020 zpracováno: 5.12.2019 strana: 2 / 4
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazateie Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restrukíur.v zeměd.a potr.50 000,00 „ <.>
<br> 1014 XXXX XXXX Ozdrav.hospzvířatpoíních a specplodín a zvlveterínarpeč 38 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 960 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záiežiíostí pozemních komunikací 125 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejně silniční dopravy 12 000,00
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/3448273


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Borkovany
12. 08. 2020
11. 08. 2020
04. 08. 2020
30. 07. 2020
28. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Borkovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz