« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1246/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1246/19
*MUKHSP04824408 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/121800/2019/02
<br>
<br>
<br>
Č.J.: MKH/121816/2019
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> krizova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 4.prosince 2019
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř EJ N Á V YHL Á Š KA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti žadaele ze dne 4.12.2019
<br> z důvodu parkování vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou na komunikaci a po projednání
<br> s příslušným orgánem Policie ČR,KŘ Středočeského kraje,DI XXXXX Hora,vyjádření č.j.: KRPS-XXXXX-
<br> 1/ČJ-2016-010506 ze dne 26.2.2016,aktualizované dne 4.12.2019 <.>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
<br> provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhl.č.294/2015“),přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci <.>
<br> Jedná se o přechodné umístění svislé dopravní značky IP 12 (Vyhrazené parkoviště),na které bude místo
<br> nápisu „RÉSERVÉ“ uveden mezinárodní symbol přístupnosti,tato dopravní značka bude doplněna o DT
<br> „E13“ (Text nebo symbol) s textem „CD194332“,svislé dopravní značení bude doplněno vodorovným DZ
<br> „V 10f“ (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
<br> postiženou),které bude provedeno bílým plastem nebo v zádlažbě bílou dlažbou,dle přiložen...

Načteno

edesky.cz/d/3447225

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz