« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1246/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1246/19
*MUKHSP04824408 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/121800/2019/02
<br>
<br>
<br>
Č.J.: MKH/121816/2019
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> krizova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 4.prosince 2019
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř EJ N Á V YHL Á Š KA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti žadaele ze dne 4.12.2019
<br> z důvodu parkování vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou na komunikaci a po projednání
<br> s příslušným orgánem Policie ČR,KŘ Středočeského kraje,DI XXXXX Hora,vyjádření č.j.: KRPS-XXXXX-
<br> 1/ČJ-2016-010506 ze dne 26.2.2016,aktualizované dne 4.12.2019 <.>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
<br> provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhl.č.294/2015“),přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci <.>
<br> Jedná se o přechodné umístění svislé dopravní značky IP 12 (Vyhrazené parkoviště),na které bude místo
<br> nápisu „RÉSERVÉ“ uveden mezinárodní symbol přístupnosti,tato dopravní značka bude doplněna o DT
<br> „E13“ (Text nebo symbol) s textem „CD194332“,svislé dopravní značení bude doplněno vodorovným DZ
<br> „V 10f“ (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
<br> postiženou),které bude provedeno bílým plastem nebo v zádlažbě bílou dlažbou,dle přiložen...

Načteno

edesky.cz/d/3447225

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz