« Najít podobné dokumenty

Obec Vestec - Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ( č.j. MHMP 2328260/2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ( č.j. MHMP 2328260/2019)
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY _ __ Odbor územního rozvoje
<br> F'Il
<br> “držim—FRA? VESPEC
<br> v,<,> v,10610 12 41— 2019
<br> VEREJNA VYHLASKA - OZNAME !=
<br> o Společném jednání a vystavení návrhů změ --1 ----------------- Fm“ """""""
<br> Z 2882/00,Z 2900/00,Z 2931/00,Z 2958/00,Z 250400.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> vlny V celoměstsky významných změn „ Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 50 odst.2 a 3 ve spojení s (3' 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2882/00,Z 2900/00,Z2931/OO,Z2958/00,Z2960/00 Vlny Vceloměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušných návrhových dokumentací
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.25/31 ze dne 30.3.2017 a č.38/72,38/74,38/75 ze dne 14.6.2018,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 20.12.2019 od 10.00 hod <.>
<br> v sále CAMP - amfiteátr Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška — oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 4.12.2019 do 20.1.2020 včetně <.>
<br> V téže době budou kompletní návrhy Změn ÚP vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňuiícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě —> Budoucnost města ——> Odbor územního rozvoje —> Změny územního plánu (Aktuálně pořizované změny —> Vlna celoměstsky významných změn V — 1.část (Z: 2345/00,2839-2975/00) —> Z 2882/00,Z 2900/00,Z 2931/00,Z 2958/00,Z 2960/00)
<br> http://www.prahaeu/[np/cz/o meste/magistrat/odbon=/...

Načteno

edesky.cz/d/3446160

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz