« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 68 - Dodatek 11. ZM.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

68 - Dodatek 11. ZM.pdf
Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> DODATEK k návrhu programu 11.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 11.prosince 2019
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Rozhodnutí o neprominutí úroků z prodlení a smluvních pokut za prodlení s placením nájemného a neprominutí úroků z prodlení a smluvních pokut za prodlení s placením faktur za vyúčtování služeb společnosti Tisk Sarpet,s.r.o <.>,ICO: 04824601
<br> 33.Návrh na zrušení Smlouvy o zřízení práva stavby ev.č.l755/2019/OSR v plném rozsahu a návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby v novém,upraveném znění
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Ing.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora a lng.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 34.Projednání návrhu uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava,a.s.a návrhu úprav stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava,a.s <.>
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Stanovisko k předžalobní výzvě k vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku parc.č.2993/4,k.ú.Svinov,obec Ostrava
<br> 36.Návrh na zrušení usnesení č.0609/ZM1822/ 10 ze dne 13.11.2019 v bodě 5 - 7),návrh na uzavření kupních smluv na pozemky v k.ú.Mošnov,obec Mošnov & k.ú.Sedlnice,obec Sedlnice ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov
<br> 37.Návrh na vklad majetku v k.ú.Poruba,obec Ostrava,do základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,s.r.o <.>
<br> 38.Návrh koupit pozemek v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava a návrh na svěření nemovité věci příslušnému městskému obvodu
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> 39.40.41 <.>
<br> 42 <.>
<br> Návrh koupit a svěřit pozemky v k.ú.Muglinov,obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvy Návrh prodat nemovité věci v k.ú.Bobrovníky,obec Hlučín Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Michálkovice,ob...

Načteno

edesky.cz/d/3446031

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz