« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Řád veřejného pohřebiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br> Město Bavorov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rada města Bavorov dne 25.11.2019 svým usnesením č.240/2019,vydává v souladu
<br> s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),na základě
<br> § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb.o pohřebnictví
<br>
<br>
<br> ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
<br>
<br> Článek 1 <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br>
1.Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po vydání předběžného souhlasu
<br> Krajského úřadu,vydaného JčK ze dne 12.11.2019 pod č.j.KUJCK 130918/2019
<br>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť Města Bavorov a povinnosti osob <,>
<br> kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích,dále osob,které zde vykonávají objednané
<br> činnosti a návštěvníků pohřebišť,to vše s v souladu se zákonem č.256/2001 Sb <.>,o
<br> pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 3.Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých,jakož i společenské poslání
pohřebiště jako veřejného pietního místa,určeného k rozloučení se zemřelými,k jejich pohřbívání
<br> a k ukládání jejich zpopelněných ostatků vyžaduje,aby pohřebiště bylo udržováno v dobrém stavu
<br> a aby bylo dbáno příslušných zdravotních,hygienických a bezpečnostních předpisů <.>
<br>
4.Použité pojmy:
<br> • Zákon o pohřebnictví – zákon č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> • Veřejné pohřebiště - (dále též „pohřebiště“) je prostor určený k pohřbení lidských
pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky
<br> nebo úložiště jednotlivých uren; součástí pohřebiště jsou rovněž čestná pohřebiště a
<br> jednotlivé čestné hroby <.>
<br> • Řád veřejného pohřebiště Města Bavorov – zveřejněná závazná pravidla a podmínky <,>
kterými Město Bavorov jako provozovatel a správce pohřebiště v souladu s § 19 zákona o
...
Obsah vyvěšení
1
<br> Město Bavorov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rada města Bavorov dne 25.11.2019 svým usnesením č.240/2019,vydává v souladu
<br> s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),na základě
<br> § 16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb.o pohřebnictví
<br>
<br>
<br> ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
<br>
<br> Článek 1 <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br>
1.Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,po vydání předběžného souhlasu
<br> Krajského úřadu,vydaného JčK ze dne 12.11.2019 pod č.j.KUJCK 130918/2019
<br>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebišť Města Bavorov a povinnosti osob <,>
<br> kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích,dále osob,které zde vykonávají objednané
<br> činnosti a návštěvníků pohřebišť,to vše s v souladu se zákonem č.256/2001 Sb <.>,o
<br> pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 3.Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých,jakož i společenské poslání
pohřebiště jako veřejného pietního místa,určeného k rozloučení se zemřelými,k jejich pohřbívání
<br> a k ukládání jejich zpopelněných ostatků vyžaduje,aby pohřebiště bylo udržováno v dobrém stavu
<br> a aby bylo dbáno příslušných zdravotních,hygienických a bezpečnostních předpisů <.>
<br>
4.Použité pojmy:
<br> • Zákon o pohřebnictví – zákon č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> • Veřejné pohřebiště - (dále též „pohřebiště“) je prostor určený k pohřbení lidských
pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky
<br> nebo úložiště jednotlivých uren; součástí pohřebiště jsou rovněž čestná pohřebiště a
<br> jednotlivé čestné hroby <.>
<br> • Řád veřejného pohřebiště Města Bavorov – zveřejněná závazná pravidla a podmínky <,>
kterými Město Bavorov jako provozovatel a správce pohřebiště v souladu s § 19 zákona o
...

Načteno

edesky.cz/d/3445838

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz