« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov
Město Dolní Bousov
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví)
vydává v souladu s ustanovením § XX citovaného zákona
<br> Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov
1.Rada města Dolní Bousov ve smyslu § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště města Dolní Bousov dne 25.11.2019,pod číslem usnesení RM 11/2019 <.>
2.Řád veřejného pohřebiště město vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Středočeského kraje,Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu ze dne 15.11.2019,vydaného pod č.j.: 148328/2019/KUSK <.>
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
2.Provozovatelem a správcem veřejných pohřebišť je město Dolní Bousov IČ: 00237680,se sídlem: nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov,tel.: 326 396 257,E-mail: matrika@dolni-bousov.cz
<br> Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
1.Vysvětlení zkratek pojmů:
a) Řád – Řád veřejného pohřebiště <.>
b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst.1 zákona o pohřebnictví <.>
c) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu §18 odst.2 zákona o pohřebnictví <.>
<br> 2.Vymezení často používaných pojmů:
a) Hrobka - nemovitá věc,která vznikla stavební nebo montážní technologií,bez zřetele na její stavebně technické provedení,použité stavební výrobky,materiály a konstrukce,na účel využití a dobu trvání <.>
b) Hrobové zařízení - např.pomník,náhrobek,rám,krycí deska,stéla nebo jiná ozdoba hrobu,které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc) <.>
<br>
3.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují
a) na veřejné pohřebiště v Dolním Bousově v k.ú.Dolní Bousov,na parcelách číslo: 1293/1,1293/2,1293/4,193/...

Načteno

edesky.cz/d/3445802


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz