« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - SMOOS - návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020
SMooS svazek měst a obcí okresu strakonice Vetké náměstí 2,Strakonice Návrh rozpočtu na rok 2020 Příjmy: Členské příspěvky (pol.4121) Ostatní nedaňové přumy (pol,2329) Dotace krajský úřad (pol,4122) Celkem: Výdaje: Dohody o provedenipráce ( pol.5021 ) Nákup materiálu ( po1.5139) Poštovné (pol.5161) Bankovní poplatky( pol.5163) Příspěvek SMOJK (pol.5179 ) Ostatní služby (pol.5169) Celkem Schválený rozp.r.2019 77 000 8 000 85 000 45 000 1 000 2 000 10 000 12 500 14 500 85 000 očekávaná skut.r.2019 77 000 1 000 23 600 101 600 45 000 1 000 1 500 10 000 12 500 34 000 104 000 Rozpočet r.2020 77 000 8 000 85 000 45 000 1 000 2 000 10 000 12 500 14 500 85 000 Zveíejněno současně na webových stránkách www.smoos-st.cz j almr_c } Ě.ť§.š$veiiř ; Vyvěšeno:,l: 1ils_ / š 7 &ol1,__ *,_9,9] *,<,> " <.>," iii,i,<,>,<,>,<,> i i,l Sejmuto:.<.>.<.> Z-.#=.<.>.<.>.<.> ",7",<,> / podpis,razítko současně zveřejněno na webových stránkách obce

Načteno

edesky.cz/d/3444849


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz